Live chat by BoldChat
Wzory pism procesowych

Poniżej zamieszczone zostały wzory podstawowych pism procesowych wykorzystywanych podczas spraw o ustalenie bądź też zaprzeczenie ojcostwa.

Ustalenie ojcostwa - wzory pism procesowych

Wzory pism procesowych zostały przygotowane przez

Kancelarię Adwokacką adw. Radosława Nysztala
www.kancelaria.advokat.com.pl

1. Pozew o ustalenie ojcostwa

2. Pozew a zaprzeczenie ojcostwa

3. Pozew o alimenty